Styret 2022-23 for Strinda strykeorkester består av:

  • Anne Wigum – leder
  • Tor Berg – kasserer
  • Magni Vada – sekretær og kakelisteansvarlig
  • Ebrahim Khoshnawaz – styremedlem
  • Sunniva Wigum, Eva Klug og Anniken Skjøstad – ungdomsrepresentanter
  • Anne Wigum – UNOF-kontakt
  • Carlos Dorao – varamedlem
  • Daniel Ringrose – varamedlem