Velkommen til Strinda strykeorkester. Vi har øvinger hver onsdag på Åsvang skole. Spiller du strykeinstrument og har lyst til å spille med andre er det bare å ta kontakt. Vi har et aspirantorkester i tillegg til hovedorkesteret og et kammerorkester.

Strinda strykeorkester har som formål å gi interesserte barn og foreldre anledning til samspill og dermed fremme musikkmiljøet på og omkring skolene som sogner til orkesteret. Orkesteret sørger for at opplæring i orkesterspill skjer under kyndig ledelse, og vil legge vekt på samarbeid med andre lokale musikkinstitusjoner.

Årsmøtet vinteren 2008 endret navnet fra Åsvang skoles strykeorkester til Strinda strykeorkester. Åsvang skoles strykeorkester, forkortet til ÅSS ble startet i 1974.

Strinda strykeorkester er medlem til UNOF, De Unges Orkesterforbund, tidligere Norsk skoleorkesterforbund.