Lite dugnad i vårt orkester, bare en kake å lage en gang i blant. Med unntak hver tredje år når vi drar på utenlandstur. Da ber vi familiene om hjelp for å samle inn penger til reisen.

Kontingent for spillende medlemmer pr. semester:
NB! Spillende foreldre betaler også kontingent.

  • 1500,- pr. medlem, for medlemskap i Strinda Strykeorkester – uansett orkestret eller i hvor mange orkestre du spiller i.
  • 4000,- for familiemedlemskap (3 eller flere medlemmer)
  • 1000,- for spillende foreldre i aspirant
  • 100,- for støttemedlem

 

Merknader:

  • Vi har gått over til Spond, så alt skjer der, til og med betaling til kontingent. Last ned appen og ta kontakt med oss hvis du har problemer med å finne invitasjonene vår. 
  • En støttemedlem er en spillende voksne som ikke har barn i orkestret lenger og til ikke-spillende som ønsker å støtte orkeskestret, for eksempel ved å delta i styrets arbeid. 
  • Aspirantorkester trenger spillende foreldre som støtter dirigentens arbeid. Spillende foreldre i aspirant bidrar i stor grad til at aspirant-øvelsene kan avholdes uten forstyrrelser og bistår både med rigging og skape et godt miljø under øvelsene. Deres bidrag er viktig og styret mener at det gir grunnlag for redusert medlemspris. Vi håper videre at insentivet vil lokke flere foreldrene til å spille i aspirantorkesteret og muligens fortsette videre i hovedorkesteret etter hvert. 
  • Har du friplass ved Trondheim Kommunale Kulturskole, ta gjerne kontakt med oss. 
  • Merk at alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret ved kasserer. Utmeldinger bør helst skje ved semesterslutt. Unntak er sykdom, flytting o.l. (jfr. vedtekter)