Ingen dugnad i vårt orkester, bare en kake å lage en gang i blant, se kakelisten.

Kontingent for spillende medlemmer pr. semester:
NB! Spillende foreldre betaler også kontingent.

Aspirantorkester kr. 1250,-
Hovedorkester kr. 1450,-
Kammerorkester kr. 1450,-
Hoved/kammer kr. 2250,-
Maksimalt pr familie kr. 3750,-

Støttemedlem (Ikke spillende) kr. 100,-

Vi har gått over til Spond, så alt skjer der, til og med betaling til kontingent. Last ned appen og ta kontakt med oss hvis du har problemer med å finne invitasjonene vår.

Har du friplass ved Trondheim Kommunale Kulturskole, ta gjerne kontakt med oss.

Merk at alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret ved kasserer. Utmeldinger bør helst skje ved semesterslutt. Unntak er sykdom, flytting o.l. (jfr. vedtekter)