Medlemskap i Strinda strykeorkester kan enklest registreres ved å legge inn nødvendige opplysninger i skjema under.
OBS! Merk at alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret ved kasserer. Utmeldinger bør helst skje ved semesterslutt. Unntak er sykdom, flytting o.l. (jf. vedtekter).

>Laster inn …