Høst 2018

Aspirant:
Medvind fiolin og cello
Griegs morgensang
Rock dream
Gaelic castle
Pauskeslag
Hoved:
Telemann Sinfonia
Habanera og Toreadormarsj fra Carmen
Good Harvest Dance
Rondo av Mozart
 
På seminaret spilles for Hoved:
Tvihuga
Pomp & Circumstance
4 Temperamenter
Menuett av Per Hjort Albertsen
Kammer:
Africa
Adios Nonino
 
På seminaret for Kammer i november:
Vivaldi: Konsert for to Celli i g-moll. 1. sats.
Vivaldi: Konsert for to Fioliner i a-moll. 1 sats.
Bach: Fiolinkonsert i a-moll. 1 sats.
Bach: Konsert for 2 Fioliner i d-moll. 1 sats
Berlin: Fiolinkonsert ( Alle satser)
Larsen: Rett vest med Eric Øst
Tvete Vik: Lament